Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Techyem

Pişmiş Yem Nedir?

Hayvan beslemede, girdilerin sürekli değişikliği karşısında, elinizi kuvvetlendiren ve yüksek verim sağlayan Techyem, pişmiş yem teknolojisi ile döl ve süt veriminde anlamlı değişiklikler sağlamaktadır.Aynı rasyona sahip pişmiş ve pişmemiş bir yem arasındaki farklılığı normal yem analizleri ile tespit etmek pek mümkün değildir. Pişmiş yem’in esas farklılığı sindirilebilirlik, By-pass protein, By-pass nişasta ve By-pass yağ v.b. değerlerdedir. Bu nedenle Pişmiş yemin faydasının anlatılması zor bir yem uygulamasıdır.Pişmiş yem uygulaması, esas olarak genleştirme, hacmini artırma olarak tanımlanabilir.
Peki, pişmiş yem’in Faydaları nelerdir?
Uygulanan pişirme işlemi, genleşmeyi sağlarken, yemin biyoyararlanım oranını artırmaktadır.Faydalı protein ve Metabolik enerji oranlarına bakıldığında, pişmiş yem’in fayda miktarları daha yüksek bulunmuştur.    
Pişmiş yem’in fiziksel etkilerini daha iyi bir şekilde anlatabilmek için önce basit bir ifadeyle bu etkiyi betimlemek gerekir. Pişirmeişlemine tabii tutulmamış yemler bir mısır tanesine benzer. Pişirme uygulamasına optimum proses ve ortamlarda tabii tutulan yemler ise patlamış mısıra benzemektedir.Pişirme uygulaması esnasında uygulanan ısıl işlem (90-150 oC)  ile birlikte hammaddelerin yapısında bulunan bağlar gevşer ve temel taşlar birbirinden uzaklaşmaya başlar. Çıkış başlığına yaklaştıkça artan basınçlı ortamdan sonra  (10-80 bar) bir anda 1 atmosferlik basınca çıkan ürünlerde tabiri yerindeyse bir patlama gerçekleşir ve kıvamlı bir hamur haline gelirler.
Pişmiş yem uygulaması ile yemlerde meydana gelen nişasta jelatinasyonu her ne kadar kimyasal bir etki olsa da bu kısımda bu kimyasal etkinin neden olduğu fiziksel bir etkiyi belirtmek gerekir. Nişasta jelatinizasyon ile hamurlaşan yem en az kayıp ile daha iyi peletlenebilmektedir.

UDP içeriği işlem görmemiş ürünlerde (by-pass içeriği)

Tahıllar 10%
Soya 9%
Soya Küspesi (% 44'lük) 35%
Kolza Küspesi 25%
Expeller Kolza 25%
Buğday Gluteni 25%

UDP içeriği (%) 130 C. Pişmiş ürünlerde (by-pass içeriği)

Tahıllar 35%
Soya 35%
Soya Küspesi (% 44'lük) 50%
Kolza Küspesi 45%
Expeller Kolza 45%
Buğday Gluteni 40%