Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Depolar

DEPOLAR

Techyem gelecek ile ilgili bölgenin en büyüğü olmak , tüm Türkiye’de satış noktaları ve potansiyel oluşturmak adına depo yatırımlarını mümkün olduğunca büyük tutmuştur.Toplam depo kapasitesi fabrika alanı ile birlikte 40.000 m2 dir. Farklı büyüklüklere sahip  hammadde depolarında toplam 50.000 ton stok yapılabilmektedir.

Yaklaşık 80 ton saat kapasiteli iki ayrı bağımsız hattan oluşan tesisimiz, 14.000 m2’si kapalı toplam 40.000 m2 alana kurulmuştur. Dışarıdan bakıldığında tek bir çatı altında görülen fabrika; aslında birbirinden bağımsız hammadde alımından paketlemeye kadar olan kısımda ayrı hatlarda üretim gerçekleştiren iki tesis barındırmaktadır. Birinci tesis Büyükbaş-Küçükbaş hayvan yemi üretirken, İkinci tesiste ise sadece Kanatlı yemleri üretilmektedir. Böylece iki fabrikanın üretimi ayrı ayrı gerçekleştirilmekte ve bir hattan diğerine hammadde karışımları söz konusu olmamaktadır. Bu özellik üretilen yemlerin daha sağlıklı sahaya sunulmasını sağlayarak hayvan sağlığı noktasında titiz davrandığımızın da göstergesidir.

Yatırım bütçesi 18.000.000 TL’yi bulan tesisimizde  yine en son gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen mısır ,arpa ve buğdaydan  flake üreten bir flake tesisimiz ve mısır kurutma tesislerimiz bulunmaktadır.