Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Techyem Besi

techyem-besi-besi

6 aydan büyük genç erkek danaların veya iskelet yapısını oluşturmuş fakat etlenmemiş olan ergin sığırların kesim öncesi 40. güne kadar ki beslenmeleri için formüle edilmiş bir karma yemdir. 8 aydan fazla ve uzun süreli bir besi devresi düşünülüyorsa besi sonuna kadar yedirilebilir. 6 aydan daha kısa besi süresi düşünülüyorsa ilk 2 aylık devrede yedirilir. Daha sonra Techyem Besi yemine geçiş yapılmalıdır.

-Ekspander teknolojisi ile pişirilerek üretilen dengeli ve sağlıklı bir yemdir.
-Az yemle yüksek canlı ağırlık alınması için gerekli yüksek enerji ile besinin çabuk bitmesini sağlar.
-Ayrıca vitamin ve mineral takviyesine gerek yoktur.

-İyi bir canlı ağırlık artışı ve sağlıklı yapının sürdürülmesi için alınması gerekli tüm besin maddelerini içerir.
-Kaba yem ilavesi ile işkembe problemlerinden korunmak için yeterli selülozu sağlar.
-Dengeli ve yüksek sindirilebilirliğe sahiptir.
-İştah açıcı ve lezzetlidir.
-Saman, silaj gibi kaba yemlerle de yüksek performans sağlar.

Techyem Besi yemine yeni başlanılıyorsa hayvana 10 gün içerisinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.Techyem Besi yemi günde en az 3-4 öğün verilmelidir. Besi hayvanlarına günde en az 3 öğün olmak kaydı ile mümkünse su serbest olarak verilmelidir. Sağlıklı ve süratli canlı ağırlık artışı için kuru madde esasına göre % 15-20 aralığında kaba yem vermeniz önerilir.

CANLI AĞIRLIK (kg)
 • 200
 • 200
 • 250
 • 250
 • 300
 • 300
 • 350
 • 350
 • 400
 • 400
 • 450
 • 450
 • 500
 • 500
TECHYEM BESİ
 • 3.5
 • 4.0
 • 4.5
 • 5.0
 • 5.5
 • 6.0
 • 6.5
 • 7.0
 • 7.5
 • 8.0
 • 8.5
 • 9.0
 • 9.5
 • 10.0
SİLAJ
 • 4-5
 • -
 • 4-5
 • -
 • 6-7
 • -
 • 8-9
 • -
 • 10-11
 • -
 • 12-15
 • -
 • 12-15
 • -
SAMAN
 • -
 • 1-2
 • -
 • 2-3
 • -
 • 2-3
 • -
 • 3-4
 • -
 • 3-4
 • -
 • 4-0
 • -
 • 4-0