Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Techyem Süt 21

techyem-sut-21

Yüksek verimli süt sığırlarının besin madde ihtiyaçlarını yeterli ve dengeli bir şekilde karşılamak üzere hazırlanmış özel bir süt yemidir.Süt yemine ilave olarak mısır, buğdaygil silajı ve bir miktar tahıl kırmalarının kullanıldığı sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca kullanılır.

-Ekspander teknolojisi ile pişirilerek üretilen dengeli ve sağlıklı bir yemdir.
-Sağım dönemindeki ineklerin toplam süt verimini ve kalitesini artırır.
-By-pass protein içeriği, yüksek süt verimini sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.
-Döl verimini arttırır.
-Ayrıca vitamine-mineral ilavesine gerek yoktur.

-Yüksek süt verimine sahip süt hayvanlarının beslenmesinde laktasyon boyunca kullanılabilir.
-Beslenmeye bağlı rahatsızlıkların ortaya çıkmasını en düşük seviyede tutar.
-Yüksek oranda sindirilebilir enerji içeriği ile mükemmel döl tutma kabiliyeti sağlar.
-Hoş kokulu ve lezzetlidir.
-Hayvanlar tarafından iştah ile tüketilir.
-Süt hayvanlarının yüksek süt verimindeki devamlılığını sağlar.
-Toplam karıştırılmış rasyon (TMR) içinde kullanıma uygundur.
-İçeriğinden dolayı hayvanın doğumdan sonra negatif enerji dengesinden çıkmasına yardımcı olur ,ketozis gibi metabolik hastalık riskini azaltır.

Techyem Süt 21 yemine yeni başlanılıyorsa hayvana 10 gün içerisinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır. Techyem Süt 21 yemi günde en az 3-4 öğün verilmelidir. Süt hayvanlarına günde en az 3 öğün olmak kaydı ile mümkünse su serbest olarak verilmelidir. Sağlıklı bir besleme ve süt verimliliğinin devamı için, süt hayvanlarına kuru madde esasına göre % 40-60 aralığında kaba yem vermeniz önerilir.

SÜT VERİM (kg/gün)
 • 20
  20
 • 25
  25
 • 30
  30
 • 35
  35
TECHYEM SÜT 18
 • 8
  7
 • 10
  9
 • 12
  11
 • 13
  12
SİLAJ
 • 15
  10
 • 20
  20
 • 20
  20
 • 25
  25
SAMAN
 • 4-6
  4-6
 • 4-6
  4-6
 • 4-6
  4-6
 • 4-6
  4-6
TAHIL KIRMASI
 • -
  2
 • -
  2
 • -
  2
 • -
  2