Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Laboratuar

LABORATUAR

Kaliteli yem üretimi ancak kaliteli hammaddeleri doğru proses ile dozajında karıştırarak üretim yapmak ve sahaya doğru ürünleri sunmak ile olur.  TECHYEM bu noktada işe tüm analizlerin yapıldığı ciddi bir laboratuar kurarak başlamıştır.  TECHYEM laboratuarlarında;

Ham Protein Tayini,Ham Selüloz Tayini,Ham Yağ Tayini,Ham Kül Tayini,Nişasta Tayini,Nem Tayini,Hektolitre(Yoğunluk) Tayini,Üre Tespiti,Kaba Yem ve Silaj Analizleri,Metabolik Enerji(TSE göre), Hesaplama,Metabolik Enerji (HERDALA  göre),Hesaplama,ADF , NDF , ADL Tayini Ph Tayini  yapılmaktadır. Ayrıca sindirim üzerine çalışmalarımız devam etmektedir.

Hammaddeler fabrikaya girmeden önce kamyon üzerinde değişik noktalarından numune alarak laboratuara gönderilir. Laboratuara gelen  numuneler  renk, koku, yabancı madde, yabani tohum ve hammaddenin kendisine özgü özelliklerini temsil etmeyen kırık ya da zarar görmüş tane içerip içermediği  ve kimyasal  analiz değerlerine göre değerlendirilerek, TECHYEM kalitesine uygun olanlar kendilerine ait olan depolara stoklanırlar.  Uygun olmayan hammaddeler ise RED edilerek geri gönderilirler. Böylece hammaddeler formüle edilmezden önce gerçek değerlerinde depolara stoklanarak ve zaman zaman depo içerisinde de güncel değerlerine bakılarak Formülasyon Uzmanlarımız tarafından rasyone edilirler. Bu işlem kalitenin birinci kısmını şekillendirirken,ayrıca üretim aşamasında üretilen yemlerde sahaya çıkmadan önce tekrar analiz  edilerek uygun olanların sahaya sevk edilmesi için laboratuar bir kez daha devreye girer.  Üretim hattından alınan yem numuneleri de değerlendirilerek uygun olanlar paketlenerek yetiştirici ve bayilerimize gönderilir.

Tüm bunların dışında sahadaki gelişmeleri ve yeni ürünlerin gelişmelerini sağlamak adına da laboratuarımız titizlikle çalışmaktadır.