Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Teknolojiler

ÜRETİM TEKNOLOJİMİZ

TECHYEM, en son teknolojiye göre el değmeden elektronik akış şemalı ve ekspander teknolojisi kullanılarak  üretilmektedir.

Özel bir itina ile seçilen hammaddeler, öğütüldükten sonra imal edilecek yemlerin formüllerine göre, hassas tartı aletlerinde, normlara uygun tartılarak alınırlar.

Hayvanlarımızın sağlığını ve gelişmesini sağlayacak vitamin ve mineral katkı maddeleri ile zenginleştirilen yemimiz, homojen bir karışım sağlanıncaya kadar otomatik karıştırıcılarla karıştırılır. Talebe göre pelet veya granül yem olarak üretim gerçekleştirilir.

El değmeden otomatik tartımı yapılan yemler, 40 ve50 kg.’lik polyester çuvallar içinde ambalajlanıp kullanıma hazır duruma getirilir.

 

EKSPANDER YEM

Ekspander terim olarak açıcı, genleştirici, genişletici ve hacim artıcı  anlamına gelmektedir. Ekspander teknolojisi karma yemlerin peletleme öncesi doğru kombinasyon ile birlikte ısıl işlem ve basınç uygulayarak pelet kalitesinin arttırılmasını, ideal nem düzeyinin korunmasını, depo süresinin ve yem hijyeninin arttırılmasını, hayvan sağlığının daha iyi korunmasını, sindirilebilirlik oranının arttırılmasını, ekstra bir ilave olmaksızın karma yemin ME ve by-pass değerlerinin arttırılmasını sağlayarak daha yüksek verim ve performans ile ticari hayvan işletmelerinin daha çok kar elde etmelerini hedefleyen bir mekanik-termal süper tavlama makinesidir.

 

EKSPANDER’İN YEM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Expander’in fiziksel etkilerini daha iyi bir şekilde anlatabilmek için önce basit bir ifadeyle bu etkiyi betimlemek gerekir. Ekspander işlemine tabii tutulmamış yemler bir mısır tanesine benzer. Ekspander uygulamasına optimum proses ve ortamlarda tabii tutulan yemler ise patlamış mısıra benzemektedir.

Ekspander uygulaması esnasında uygulanan ısıl işlem (90-150 oC)  ile birlikte hammaddelerin yapısında bulunan bağlar gevşer ve temel taşlar birbirinden uzaklaşmaya başlar. Çıkış başlığına yaklaştıkça artan basınçlı ortamdan sonra  (10-80 bar) bir anda 1 atmosferlik basınca çıkan ürünlerde tabiri yerindeyse bir patlama gerçekleşir ve kıvamlı bir hamur haline gelirler.

 

HAYVANSAL İŞLETMELERE GETİRDİĞİ AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR

Hayvan işletmeleri için yetiştirdikleri hayvanların sağlıkları, verimleri ve ekonomik ömürleri yani kısacası yaptıkları işten, besledikleri hayvanlardan elde edebildikleri kar önemlidir. Fakat unutulmamalıdır ki hayvanlar birer makine değil canlıdırlar. Beslenme faktörü de kar ve hayvan refahı için en önemli unsurlardan biridir.

Çiftlik hayvanların tüketebilecekleri yem miktarları sınırlıdır. Ekspander yemin daha fazla sindirilebilir olması hayvanların yemden yararlanma oranını arttırarak hayvanların yem tüketim kapasitelerini zorlamdan daha fazla verim elde edilmesini sağlar.

Daha az yem tüketerek hedef canlı ağırlığa ulaşabilen kanatlı hayvanlarda yem aşırı tüketiminden kaynaklanabilecek sağlık  problemleri de ortandan kaldırılmış olur. Aynı zamanda daha az yem daha düşük maliyet demektir.

Sonuç olarak Ekspander yem beslenmeden kaynaklanan sağlık ve verim sorunlarını ortadan kaldırabilmektedir. Bu sorunların var olmadığı veya Ekspander yem ile ortadan kaldırıldığı işletmelerde ise verim artışı sağlayabileceği de bir gerçektir.

Dünya genelinde giderek artan kaliteli hammadde fiyatları ve kaliteli yemlere olan ihtiyaç, karlılık için hayvansal işletmeleri ve müşterilerine kaliteli yemleri en uygun fiyatlarla sunmak için yem üreticilerini farklı yollar arayışına itmiştir. Ekspander teknolojisinin hammaddeleri işleme teknikleri ile düşük fiyatlı hammaddelerden yüksek kalitede yem elde edilebilmesini sağlayan etkileri ile büyük bir ihtiyaç kitlesine hitap etmektedir. Bu özelliği ile ülkemiz hayvancılığına ve değerlerine önemli katkılar sağlayabileceğini düşündüğüm Ekspander teknolojisi, doğru kullanıldığında ve ruminant hayvanlar için kaliteli kaba yemler ile desteklendiğinde elde edilecek başarı, karlılık ve ülke ekonomisine olumlu etkileri kaçınılmaz olacaktır.